Våre øvelser

Vi øver hver onsdag på Hennummarka skole.

Aspiranter øver fra 17.00 - 18.00 i rød fløy.
Juniorer øver fra 18.oo - 19.45 i rød fløy.
Hovedkorpset øver fra 17.15 - 20.00 i kjelleren. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS