Sommertur

Hver sommer (vanligvis i slutten av juni) pleier vi å dra på tur! Det pleier å være en tur for aspirantene og juniorene, og en annen tur for hovedkorpset. 

I 2022 reiste hovedkorpset til Nordsøfestivalen i Danmark, mens aspirantene og junior reiste til Kristiansand. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS